joi, 8 septembrie 2011

http://torturisiprajiturigalati

LA MULTI ANI!
TUTUROR CARE POARTA NUMELE SFINTEI MARII

Naşterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie, este prima mare sărbătoare a anului bisericesc, care începe la 1 septembrie. În popor i se mai spune şi Sfânta Maria Mică, spre a o deosebi de Adormirea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mare, din 15 august, care este ultimul mare praznic al anului bisericesc.
"Pricina cea tainică, pentru care anul bisericesc începe şi se sfîrşeşte cu praznicele Maicii Domnului, este aceasta că prin mijlocirea Maicii Domnului, Preamilostivul Dumnezeu a binevoit a începe şi a termina planul mîntuirii neamului omenesc din robia diavolului şi din munca iadului", tâlcuieşte Părintele Cleopa.
Evagheliile nu dau detalii despre Naşterea Maicii Domnului, însă ele pot fi găsite în Protoevanghelia lui Iacob, o lucrare iudeo-creştină din secolul al II-lea.
Părinţii Fecioarei Maria erau din Nazaret: Ioachim era din seminţia lui Iuda, deci urmaş al Regelui David şi soţia sa, Ana, era fiică a preotului Mathan, aşadar descendentă din familia preoţească a lui Aaron. Se împlinea astfel proorocia că Mesia va fi şi din neam împărătesc şi din neam preoţesc.
Ioachim şi Ana îmbătrâniseră fără a avea copii, ceea ce, în acele vremuri, era considerat un blestem din partea lui Dumnezeu. Când au împlinit cincizeci de ani de la căsătorie, preotul a refuzat să le primească jertfa la templu, ceea ce reprezenta o uriaşă ruşine. 
Dar cei doi nu au deznădăjduit şi au continuat să se roage cu lacrimi fierbinţi lui Dumnezeu pentru a-i binecuvânta cu un copil.
Drept urmare a credinţei lor puternice, Arhanghelul Gavriil se arată fiecăruia în parte şi le spune că rugăciunile lor au fost ascultate şi că Dumnezeu îi va binecuvânta cu un prunc care se va umple de Duh Sfânt din pântecele mamei sale.
Tainele numelui Maria
Părintele Cleopa dezvăluie semnificaţiile tainice ale numelui Maria: "Numele acesta se compune din cinci litere ce închipuiesc tainic numele celor cinci mari şi renumite femei din Vechiul Testament. Astfel, litera "M" arată pe "Mariam", sora lui Moise şi a lui Aaron. Litera "A" este Avigheia, femeia lui Nova. Litera "R" este Rahila, soţia lui Iacob. Litera "I" este Iudit, văduva cea sfîntă; litera "A" este Ana, femeia lui Elcana."
Maica Domnului este fiinţa cea mai înaltă şi mai curată care s-a născut din neam omenesc. În ierarhia cerească, ea vine imediat după/sub perfecţiunea lui Dumnezeu, fiind "mai presus de cât Heruvimii şi mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii".
Prin femeie a fost pierdut neamul omenesc şi tot prin femeie a fost mântuit, aşa cum Dumnezeu i-a promis Evei, când i-a zis că sămânţa ei va zdrobi capul şarpelui.

http://www.youtube.com/watch?v=EThtqgubfc8

Niciun comentariu: